Strateegiline IT-juhtimine ja auditeerimine

IT-süsteemid lähevad aina keerukamaks ja kui see pole põhitegevus, ei saagi keegi hoopis teise valdkonna ärijuhilt nõuda, et ta oleks selles sama kompetentne kui oma alal. Lisaks pole väiksemal ettevõttel tihti võimalik või otstarbekas palgata suurema IT-muutuse tarbeks tegelast, kes sellest üle käib, niisamuti kui suurtelgi ettevõtetel võib olla teinekord kasulik küsida abi kelleltki, kes veel rohkem ja suuremaid IT-süsteeme haldavad -- aga seda ju MAX 123 teeb.

IT-sse on võimalik suhtuda mitut moodi: see võib olla paratamatus, millega tuleb leppida (n-ö huvitavate lisavõimalustega kirjutusmasin), see saab olla oluliselt kontoritööd lihtsustav abiline, ent see võib olla strateegiline eelis või isegi genereerida uut äri. Tänapäeval pole palju järgi neid, kes üritavad IT-d iga hinna eest vältida; seda saab endale lubada vast üksiküritaja või mikroettevõte. Kui ka teine ots, st uue äri genereerimine, pole otseselt MAX 123 rida, saame siin ikkagi aidata sellesamaga – et IT kulutused oleksid optimaalsed ja masinavärk teeks täpselt seda, mida tegema peab. Ja seda pole üldse nii vähe...

It-juhtimist ja -haldus käsitleme täpsemalt oma IT-nõustamise teenuste kontseptsioonis (vaata siit >). Seal on hästi lahti kirjutatud, kuidas saavutada olukord, kus ettevõtte IT on selge, läbipaistev ja professionaalselt hallatud. Eraldi on kirjeldatud hetkeseisu kaardistus ja auditeerimine; IT-strateegia ja arengukava koostamine; õigete tehnoloogiate leidmine, hangete korraldamine, eelarvestamine ja tasuvus; konkreetsete projektiplaanide koostamine; igapäevane IT-haldus ja tänapäevane IT-juhtimine.