Virtualiseerimine

Virtualiseerimine on mistahes serverteenuse lahtiühendamine selle füüsiliselt platvormist, kasutades tarkvaralist lisakihti füüsilise riistvara ja tekitatud loogilise üksuse vahel. Virtualiseerimise kasutuselevõtuks toimub tihtipeale suuremal või vähemal määral standardiseerimine, et saavutada sõltumatus allasuvast riistvarast (näiteks suletud riistvaraga Sun süsteemidelt avatud ülemaailmsele standardile x86 üleminek). Tulemuseks on loogiline üksus, mis näeb välja ja omab samasuguseid omadusi nagu varem, ent võimaldab konsolideerida mitmeid serverteenuseid tihedamalt sama riistvara peale. Samuti on lihtsustatud serverteenustega mitmesugused tegevused, näiteks varundus ja taastamine,  kõrgkäideldavate süsteemide loomine kus virtuaalservereid replikeeritakse mitmesse asukohta üheaegselt, kiirelt kasutusele võetavad testkkeskkonnad tarkvaraarenduses või puhversüsteemid lisaturvalisuse tagamise eesmärgil.

Virtualiseerimine on praeguseks nii laialt kasutusele võetud, et see puudutab sisuliselt kõiki IT taristu osi. Sellega seotud valdkonnad on

  • serverimaailmas hüperviisorina, kus Microsoft Hyper-V, VMware ESX, Citrix ning paljud vabavaralised platvormid omavahel erinevaid võimalusi pakuvad
  •  andmemassiivide tasandil : kas SDS ehk software defined storage või ka klassikalise arhitektuuriga lahendustes kus virtualiseeritakse andmed konteineritesse, et neid efektiivsemalt liigutada ja kaitsta
  • võrguseadmetes üheaegselt erinevate operatsioonisüsteemide ja protokollide kasutamiseks, või tarkvaralise võrguarhitektuuri SDN jaoks
  • arvutitöökohtade kasutamine VDI teenusena, et kasutajad saaksid hõlpsasti ja turvaliselt ligi vajalikule tarkvarale ning teenustele mistahes füüsilisel seadmel mistahes asukohas
  • isegi WiFi pääsupunktide juhtimises on muutunud standardiks virtuaalmasina-põhine tarkvarakontroller
  • Nutiseadmete halduslahendused, kus Apple iOS keskkonnas saab kasutajale jagada välja ka Androidi või isearendatud tarkvarapakette
  • Kõik pilveteenused on saanud võimalikuks tänu virtualiseerimisele, sest just seal on kombineeritult kasutusel kõige rohkem erinevaid virtualiseerimistehnoloogiaid.

Kui Teil tekkis küsimusi, siis võtke meiega ühendust:    
telefon: +372 699 0678
e-mail: lahendused@max.ee