Võrguhaldusteenus

Turvaline, kiire, stabiilne ja auditeeritav – need on ühe arvutivõrgu võtmeomadused, mille tagamise eest kannab hoolt võrguhaldusteenus.

Võrk on iga ettevõtte IT-taristu vundament ja alustala, kus ka väiksem võrgurike või turvaauk võib kaasa tuua tööseisaku ettevõttes. Siinkohal ei ole olulist vahet, kas on tegu väike- või suurettevõttega, sest arvuteid ja internetti kasutame me kõik ja hästitoimiv võrguühendus on saanud sama elementaarseks nagu seinapistikust tulev elektrivool.

Võrguhaldusteenusega on kaetud:

  • sissetulev internet ehk WAN;
  • kohtvõrk ehk LAN;
  • traadita andmesidevõrk ehk WiFi;
  • mitme asukohapõhised turvalised võrgulahendused ja VPN;
  • erinevad võrguturbe lahendused, targad UTM funktsionaalsust toetavad tulemüürid ja võrguliikluse seire lahendused.

 

Hästi hooldatud võrk on pool võitu, teise poole võidust tagavad hästi valitud võrguseadmed ja tehnoloogiad ning nende oskuslik rakendamine.

Oleme valinud oma tooteportfelli turvalised ja töökindlad tehnoloogiad. Nende tehnoloogiate oskuslik rakendamine, võrkude projekteerimine ja ehitamine on meie igapäeva töö.