IT-taristu haldus ja kasutajatugi

Nii, nagu keegi ei tegele enam ammu veevarustuse või isegi auto parandamisega, sest palju odavam ja mugavam on seda osta professionaalidelt, ei ole enam mõtet tegeleda ise kogu IT-taristu töökorras hoidmisega.

Kogu IT-halduse saab usaldada professionaalidele — MAX 123-le!

Meie pakutava IT-halduse skoop katab ära kogu IT-taristu - alates töökohtade riist- ja tarkvarast, lõpetates arvutivõrgu, serverisüsteemide ja turvalahenduste haldusega. Teenuse osutamist toetab 24/7 kasutajatoe (helpdesk) süsteem. Probleemide ennetamiseks ja operatiivseks sekkumiseks on kasutusel tasemel IT-haldustarkvara ja tõhusad seirsesüsteemid. Teenuse osutamisel on meie jaoks tähtsal kohal IT-tuvalisus ja teenuse osutamise läbipaistvus. Kõike seda toetab pikaajaliste kogemustega kompetentne IT-meeskond.

 

  • Ligikaudu 80% kõigist IT-muredest on võimalik lahendada, kas telefoninõustamise või kaughalduse teel.

    IT-probleemide kasutajatugi on traditsiooniline helpdesk, kuhu saab pöörduda...
  • Tänapäeval on iga äriettevõte rohkemal või vähemal määral IT-ettevõte ja IT vajab toimimiseks pidevat hoolt. Usalda oma kontori IT meie kätte ja keskendu põhilisele - oma äri...
  • Teie ettevõttes arvuteid hallatakse, aga nutiseadmeid mitte? Tänapäeval võime mobiilseadmete ja sülearvutite vahele tõmmata töövahendite seisukohalt võrdusmärgi, sest sageli sisaldab...
  • Serverite ja keskseadmete tõrgeteta töö tagamine on äärmiselt oluline. Rikked või teenuse kõikumised tähendavad ettevõttele reeglina üsna otsest saamata jäänud tulu. Serveriruumi...
  • Turvaline, kiire, stabiilne ja auditeeritav – need on ühe arvutivõrgu võtmeomadused, mille tagamise eest kannab hoolt võrguhaldusteenus.

    Võrk on iga ettevõtte IT-taristu vundament ja...