IT-teenuste sisseost on nelja aastaga kahekordistunud

Enamik firmasid ostab IT-teenused sisse - see on fakt. Kindlasti ei tehta seda täismahus, mõned asjad aetakse ära ikka majas sees, aga mingi osa teenuseid võetakse IT-partnerilt, asugu ta siis pilves või maapeal. Veebihosting, e-postiteenused, failihaldus, serverite- ning töökohtade haldus jne - nende teenuste outsourcing on igapäevane asi. Sellisel suhtumisel on 2 põhjust (ka see pole midagi uut):

  • keskenduda rohkem ettevõtte põhitegevusele;
  • muutuda efektiivsemaks e. suunata sisemine ressurss kasumi teenimisele.
     

Statistika näitab, et viimase nelja aastaga on IT-teenuste käive keskmiselt kasvanud 1,7 korda. 2019. aasta teise kvartali numbrid näitavad, et tänaseks on kasv jõudnud 2-kordsete arvudeni. 

 

Pilveteenuste üldine kasv on teinud tugevaid hinnakorrektuure ja teenuste fookuste ümberhindamisi
ning klientide arvu kasv pole toonud suurt käibekasvu, kuid seevastu haldusteenuste graafikujooned on kenasti ülespoole suunatud. Puhta IT-haldusteenuse 1,9-kordse kasvu kõrval tundub võrguhalduse 100-kordne kas nelja aastaga suisa ulmeline, kui ei tohi unustada, et neli aastat tagasi polnud võrguhaldusteenuseid praktiliselt veel olemaski.

 

Kõige kiiremini kasvavad võrguhaldus- ja IT-juhtimisteenus.

Meie kogemused ja ka arvud näitavad, et kõige suurem kasv on hoopis võrguhalduses ja IT-juhtimises. 

Aastatel 2015-2018 kasvas võrguhaldusteenuste lepingute arv 7- ja IT-juhtimise lepingute arv 4-kordseks. Võrguhalduse kasv on igati loogiline, sest võrk pole ammu enam kaablid seina sees või WiFi-purgid lae all. Võrk ja selle haldus, k.a. turvahaldus (tulemüürid, viirustõrje jne), on ammu liikunud pilve. 

Omaette teema on IT-juhtimisega. Head IT-juhti, kes oleks võrdväärne juhatuse/juhtkonna liige ja mitte lihtsalt "patsiga poiss", ona raske leida. IT-juhtimises ei piisa enam headest IT teadmistest ja kogemustest. IT-juht peab tänapäeval olema ka hea finants- ja arendusinimene. Ühesõnaga saama aru kuidas äri toimib ja kuidas IT sellele kaasa aitab, riist- ja tarkavara ei loo ettevõttele väärtusi, ärisse integreeritud rakendused loovad.

IT-juhtimine teenusena on eelkõige suunatud IT-nõustamisele ja nii on ta meil ka defineeritud (loe siit >). Parim variant on see, kui nõustaja, arengukava tegija, tööplaanide ja eelarvete koostaja on lõpuks ka see, kes kõik ellu viib ja käigus hoiab. See joiab vastutuse ühes kohas ja ettevõtte jaoks on kogu protsess läbipaistev ja lihtsalt kontrollitav.
 

Pilveteenused rokivad!
Siin on suure töö meie eest ära teinud Microsoft. Office 365 kogu oma tooteportfelliga on nii võimalusterohke ja ka piisavalt keeruline, et nõustamine, projekteerimine ja juurutamine ei lõpe niipea. Väiksemas mahus lisanduvad sinna BlackBerry pilvelahendused ja muud MS Azure teenused ning kindlasti ka Google'i ja Amazoni pilveteenused.

Vastupidiselt pilveteenustele, kus kasvab eelkõige lepingute arv, on haldusteenuste käibekasv tingitud lepingute mahtude kasvust. See tendents näitab ilmekalt paradigma muutust - tooda, müün, loon seda, mida ma kõige paremini oskan ja IT jäägu selle ala professionaalidele.

 

Küberturva on hügieen, kuid turvateenused on kasvav trend

Miks graafikutel pole eraldi näha turvateenuseid? Põhjus on triviaalne - turvalisusega seotud teenused peavad olema orgaaniliselt seotud kõigi IT-teenustega. Kliendid eeldavad, et nad ostavad sisse teenuseid, mis on turvalised ja pideva kontrolli all. Nii see ongi, kuid ohtude kasv on kindlas seoses kogu ülejäänu IT kasvuga. Paljud pilveteenused, mis eile ei vajanud veel eraldi lisaturvateenuseid, on täna juba selged ohuallikad. Ründed kasvavad ja aina tugevamad turvalahendused ja seire on juba möödapääsmatud. 

Oleme pakkunud juba aastaid erineva tasemega turvaanalüüse ja -auditeid ning nüüdseks on välja töötatud ka põhjalik küberturva nõustamise metoodika, mis aitab välja selgitada hetkeseisu ja tulevikuvajadused.

Just süsteemne lähenemine ning teenuste läbipaistvus on teinud MAX 123-st riistvara ja lahenduste pakkuja kõrval ka arvestatava teenusepartneri.
MAX 123 - ettevõtte partner IT-juhtimisest teostuseni.
 

Telli tasuta turvaanalüüs kohe siit!

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*