Mis kasu saab ettevõte IT-juhtimise teenusest?

IT-juhtimise teenusel on kaks võimalikku ülesannet: 

 • Olla "täiskohaga" IT-juht sellises ettevõttes, kus see täna puudub. Oluline on, et teenuse taga ei ole üksik inimene, vaid terve meeskond - põhjalik metoodika ja erinevate vendorite võrgustik, mis tagab teenuse kvaliteedi ja tulevikukindlad otsused.
 • Pakkuda tuge (lisakompetentsi ja värsket pilku) ettevõtte olemasolevale IT-juhile.
   

Millest konkreetselt tuleb kasu ettevõttele?

Kõige aluseks on põhjalik audit ettevõtte äriprotsessidest, ärivajadustest, IT taristust ja töökordadest. Omades põhjalikku läbilõiget organisatsioonist ja luues heal tasemel nähtavuse IT-taristus toimuvast, saame leida kohad, kus tehnoloogiat rakendades on võimalik:

 • Tõsta töötajate produktiivsust ja muuta ühistöö tegemine mugavaks - rakendame tänapäevased ühistöövahendid ja loome võimalused efektiivseks ühis- ja kaugtööks. 
  NB! Hiljutise uuringu tulemusel väärtustab 78% töötajatest töötada digitaalselt arenenud ettevõttes.
 • Efektiivistada ja automatiseerida äriprotsesse - digitaliseerime äriprotsessid, leiame selleks standardlahendused või loome rätseplahendusi, vabanedes seeläbi ebaefektiivsetest ja kulukatest "tädiliidestest". 
  NB! 40% kontoritööst on võimalik tehnoloogia abil digitaliseerida ja hoida kokku tööjõukuludelt.
 • Optimeerida IT-kulusid - valime erinevate töövoogude ja infosüsteemide käitlemiseks optimaalsed lahendused, teenusmudelid või (pilve)platvormid, standardiseerime IT-taristu ja protseduurid.
  NB! Minnes IT kontekstis üle CAPEX'i põhiselt äritegevuselt OPEX'i põhisele, on võimalik pikemas perspektiivis säästa IT kuludelt vähemalt kolmandiku.
 • Automatiseerida haldus- ja hooldustoiminguid - vähendame halduse peale kuluvat aega võttes appi vastavad tehnoloogiad.
  NB! Olenevalt IT-taristu spetsiifikast on võimalik vähemalt viiendiku võrra vähendada halduse peale kuluvat aega.
 • Tagada heal tasemel info- ja küberturve - viime läbi turvaauditi, IT-riskianalüüsi, teostame turvanõrkuste skaneeringuid, rakendame tehnoloogilisi ja protseduurilisi meetmeid.
  NB! Aastal 2019 läks Euroopas keskmine küberintsident ettevõttele maksma 1,1 miljonit eurot.
 • Kindlustada IT-taristu käideldavus ja töökindlus - täiendame olemasolevat või disainime uue IT-taristu arhitektuuri, mille peale saab kindel olla.
  NB! Kas olete välja arvutanud, kui palju maksab Teie ettevõttes 4 tunnine IT-süsteemide tööseisak?
   

Seda võimaluste loetelu võib jätkata, sest iga ettevõtte vajadused, tulenevalt tegevusvaldkonnast, on erinevad. Meil on kokkupuuteid väga erinevate kliendivertikaalidega ja kogemusi meditsiini- ja teenindusettevõtetest kuni tööstuseni välja.

Kokkuvõtteks:
Kasu ettevõttele tagab oskuslik ja läbimõeldud tehnoloogia rakendamine ja muudatuste juhtimine, arvestades sealjuures nii IT- kui ka äripoole vajadusi. 

Meie metoodika

Oleme välja töötanud selge tegevusraamistiku, kuidas jõuda soovitud tulemini. Alustades sealjuures olukorra kaardistamisest, vajaduste selgitamisest ja lõpetades reaalsete tegevusplaanide ja teostusega.

Vaata lisaks: IT-nõustamise metoodika >

Küsi lisa või lepi kokku konsultatsiooni aeg vajaduste hindamiseks.

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*