Miks on vaja IT-nõustamist ettevõttest väljastpoolt?

Kõik ettevõtted on tulevikus IT-ettevõtted ja kui sina ei juhi IT-d, siis IT juhib sind. Mida see paljukuuldud väide tähendab? 

Infotehnoloogial on enamikes ettevõtetes juba täna võtmeroll, ilma milleta pole igapäevatöö võimalik. Infovahetust, andmetalletust ja raamatupidamist ei kujuta keegi ette ilma IT-ta. Tootmist, inim- ja ajaressurssi planeerivad ning juhivad ka enamasti arvutid jne jne. Kuid ometi, nagu väidab uuring >, et vaid 5% ettevõtetest panustab maksimaalselt IT-lahendustesse. Tõsi, üle 80% siiski tegelevad teemaga ja pooled neist väga tõsiselt. 

MAX 123 enda küsitlused näitavad, et suurimad puudujäägid pole mitte infotehnoloogilistes lahendustes, vaid ettevõtete võimekuses neid äri hüvanguks maksimaalselt ära kasutada. Paljudes valdkondades puudub süsteemsus, protsessid on kirjeldamata, riski- ja turvaanalüüsid pealiskaudsed või üldse tegemata. Ehk ühesõnaga pole täit ülevaadet firma infotehnoloogilisest võimekusest, ega selget nägemust, kuidas edasi minna. Tihti upuvad IT-juhid või terved osakonnad ära igapäevastesse IT-ga seotud pisiprobleemidesse ja mis strateegiast siis veel üldse räägida. 

Oleme välja töötanud selge strateegia ja tegevusraamistiku, kuidas sellistes situatsioonides ettevõtetele appi tulla.

  • Esiteks on oluline aru saada, kus ollakse ja mis on oluline. Põhjalik IT-analüüs ja selle vastavus ärivajadustele annavad arusaama, mis seisus ettevõtte IT on ja millised on prioriteesed valdkonnad arvestades ärivajadusi. Analüüsi tulemustest paneme kokku tervikpildi, loome visiooni ja strateegia. Arvestades IT kiiret arengut, vaatame esialgu strateegiat kuni 3 aasta peale.
  • Teiseks on oluline „mis saab siis, kui…“ ehk riskianalüüs. Milline on ettevõtte küberturvalisuse tase ja kas on seadusest tulenevalt vajadus ennast seada vastavusse näiteks GDPR-i või mõne muu strandardiga. Selle jaoks kasutame Eesti olude jaoks väljatöötatud küberturbe analüüsi >.
  • Kolmandaks koostame konkreetse tegevusplaani – arendusettepanekud, mis toetuvad analüüsist tulenevatele vajadustele. 
  • Neljandaks tuleb see kõik ka ellu viia. Ja siin tuleb esile meie eelis – enamik konsultatsiooniettevõtetest suudavad kokku panna põhjaliku pildi vajadustest, kuid ei suuda ise neid ellu viia. Omades üle 25-aastast ajalugu ja kogemust väga paljude Eesti ettevõtetega, suudame kõik IT-alased arendused ja parendused ise ka ellu viia. Pakume igapäevast IT-kasutajatuge ja riistvara, võrgu- ja turvalahendusi, ärirakenduste juurutamist server- ja pilvelahendustesse, projektijuhtimist ning nõustamist jne.
     

Riskitunnetus, süsteemsus, kompetents ja kindel raamistik oma tegevustes on need, millele tuginedes pakume parimat lahendust ettevõtete tuleviku-infotehnoloogiale.

Kui Teil tekkis küsimusi, siis võtke meiega ühendust:    
telefon: +372 699 0678
e-mail: lahendused@max.ee