Kaugtöö praktiku nõuanded - kuidas töötada kodus?

Kodust töötamist on paljudes ettevõtetes praktiseeritud juba ammu, ka meil. Jagan oma kogemusi, kuidas olla kodus „köögilaua ääres“ sama asjalik ja tulemuslik, nagu kontoris. Kasulik lugemine nii töötajale kui ka töö organiseerijale, ütleme lihtsalt välja – juhile.

Teemad, milles juttu tuleb:

  1. Motivatsioon
  2. Rutiinid
  3. Kodune töökoht ja enesedistsipliin
  4. Ajaplaneerimine
  5. Videokoosolekud
     

1. Motivatsioon - maksimaalne panustamine on iga inimese personaalne missioon

On palju juhte, kes ei ole lubanud oma ettevõtte töötajatel kodus töötada, sest nad ei usu, et töötaja kodus piisavalt panustab, sest neil puudub võimekus seda panust mõõta. Ettevõtte töötajate panuse mõõtmise võimekus on ettevõtte juhtimise seisukohalt ülikriitiline. Kui aga ainsaks mõõdikuks on „tagumiktundide“ arvestus, siis on midagi juba eos vale. Aga panuse mõõtmine on täiesti eraldi teema ja sellest kunagi hiljem.

Pigem vaatame motivatsiooni töötaja vaatevinklist. Aegadel, kui majandusel ei lähe kõige paremini, on enamik inimesi vägagi motiveeritud hoidma oma tootlikkust maksimaalsena. Kasvõi selleks, et töökohad ja kuupalk säiliks.

Mina ei karda, et kodus töötavad inimesed hakkavad vaatama kodukontorit puhkusena.

2. Rutiinid saab ja tuleb säilitada

Igapäeva kontorielus on palju rutiine - koosolekud, kliendikohtumised, kohvinurga vestlused, kolleegide sünnipäevad, võitude tähistamised jne. Need kõik on väga oluline osa sellest, kuidas me väärtust loome ja kuidas meeskondadena toimime. Sotsiaalset aspekti ei tohi kindlasti alahinnata ja ära unustada.

Kõike eelpoolnimetatut saab modifitseeritud kujul teha ka üle videosilla. Kriitiline on siinkohal justnimelt videopilt, sest kehakeel ja miimika on ülimalt suur osa kommunikatsioonist, ilma milleta on arusaamatused kerged tekkima. Peale koosolekute on ka „kohvimasin ümber jutud“ laadis vabad vestlused ja virtuaalsed firmaüritused on täiesti teostatavad - vahe on ainult formaadis.

Sunnitud kodukontori režiimil tuleb kaasatust isegi suurendada, eriti leida üles need, kes tavaelus tahapoole hoiavad. Lisaks on videokoosolekud hõlpsasti salvestatavad ja nii on võimalik tekitada neile ka järelarutelu.

3. Töö on töö, sõltumata kohast – töökoht, enesedistsipliin, riietus

Kodune keskkond, ilma eelneva ettevalmistuseta, ei soosi tööle keskendumist. Telekapult on käeulatuses, külmkapp kutsub, lapsed jne.

Inimesed, kes ei ela üksi, muutuvad kodus töötades osaks veel ühest meeskonnast, mille tegevust on vaja koordineerida ja kus on vaja sõlmida kokkulepped. Efektiivne kodus töötamine nõuab koduse elu ümberkorraldamist ja töörežiimi seadmist kogu kodusele "meeskonnale".

Lepi koduse tiimiga kokku, mis on päevaplaan ja kuidas tööajal omavahel suheldakse. Et päev kulgeks üksteist segamata, vajavad just lapsed rohkem abi oma aja planeerimisel. Siin on kindlasti kodumeeskonna liikmete vanusest ja arvust tulenevaid iseärasusi.

Lisaks, riietu vastavalt ja valmista ette oma töökoht nii, nagu see on kontoris - ilma asjadeta, mis tööd ei puuduta. Söögiajad ja kohvipausid olgu samuti teatud aegadel, mitte siis kui tuju tuleb. Kindlasti vaata, et kõik, mis jääb kaamera vaatevälja, oleks korras ja professionaalne. Kliendid ja kolleegid ei pea teadma, kui edukas oli sinu pere pesupäev täna.

4. Ajaplaneerimine, efektiivus ja ületöötamise vältimine

Kodus töötamisega võib minna nii ja naa - efektiivsus langeb või tõuseb. Ka tõusus on omad ohud. Ilma kindla tegevusplaani ja ajamõõtmiseta on lihtne „ära eksida“ ja üle töötada.

Loe efektiivsest ajakasutusest ja -mõõtmisest siit >

5. Videokoosolekute A ja O

Videokoosolekud peavad olema sama tulemuslikud ja arusaadavad nagu kontoris silmast-silma peetavad koosolekud.

Milliseid reegleid jälgida, loe siit >

 

Tauno Telvik
Max 123 Võrguvara tegevjuht