IT-juhtimine ja tänased väljakutsed

Põhipunktid:

 • Tänane IT roll ettevõttes.
 • Väljakutsed IT-maastikul.
 • IT-juhtimise teenuse kasu ettevõttele.

Tänane IT roll ettevõttes

Infotehnoloogial on täna nii meie isiklikes eludes, kui ka ettevõtetes kanda võtmeroll, ilma milleta poleks äritegevus mitte kuidagi võimalik. 2019 aastal viidud läbi küsitluse põhjal, ütlevad ettevõtete juhid, et kõik IT-ga seonduv on strateegiaplaanis prioriteedina teisel kohal, kohe pärast ärikasvu prioriteeti, mis on ju mõistagi elementaarne vajadus, et äri üldse toimiks ja oleks jätkusuutlik ka homme.

IT on viimaste aastate jooksul transformeerunud tugifunktsiooni rollist ärikasvu ja konkurentsieelise mootoriks. Digitaliseerimine ja IT oskuslik rakendamine muudab hetkel ettevõtlust 80% kiiremini, kui kümne eelmise aasta jooksul kokku, kuid ainult 5% organisatsioonidest peavad ennast tehnoloogiliselt arenenuteks ja enamikul puudub ka kaugeleulatuvam IT arenguplaan.

Kust tuleb siis homne ärikasv ja konkurentsieelis?

Väljakutsed IT maastikul

Niisiis, tehnoloogia osatähtsus suureneb kõikjal, millega paratamatult suureneb IT komplekssus, mitmekesisus ja sidusus teiste süsteemidega. Oht valede otsuste tegemiseks on hirmuäratavalt suur, valed otsused, aga võivad kaasa tuua mõttetut aja- ja rahakulu ning halvimal juhul ka fataalsemaid tagajärgi (nt küberintsidentidest ja nendega kaasnevatest andmeleketest tingitud trahvid, pikad tööseisakud või hoopiski ettevõtte sulgemine).

Toome siinkohal välja mõningad väljakutsed, mida tehnoloogia laiapõhjaline rakendamine on ettevõtetes kaasa toonud:

 • Kuidas luua ettevõtte IT'st tervikpilt, mis kõnetaks kõiki osapooli - juhtist IT-spetsini välja?
 • Kuidas leida aega, et igapäeva taktikaliste tegevuste kõrvalt jääks aega planeerida kaugele ulatuvam IT arenguplaan, mis oleks arusaadav juhile ja finantside eest otsustajale?
 • Kuidas sünteesida välja ettevõtte äriprotsessides kohad, kus tehnoloogiat rakendades võiks tõusta tuntav ärikasu ja konkurentsieelis?
 • Kuidas tagada piisav info- ja küberturvalisus ettevõttes sealjuures säilitades infosüsteemide ja rakenduste kasutusmugavuse?
 • Kuidas töötada välja äri- ja IT-protsessid ja poliitikad, mis tagaksid kõigil ühte moodi arusaamise ettevõtte ja IT toimimise protsessidest?
 • Kust leida kvalifitseeritud tööjõudu, kes mitte ei annaks ainult nõu, vaid oleks võimalike plaanid reaalselt ellu viima?
 • Kuidas viia läbi ettevõttes mastaapseid muudatusi frustreerimata kasutajaid?
   

Kas on olemas selliseid juhte, kes suudavad vastu astuda kõigile neile väljakutsetele? Kindlasti!
Aga kui ettevõttes siiski pole sellist IT-juhti, või vajab ta lihtsalt veidi kompetentset tuge, on abiks IT-juhtimise teenus.

Oleme kõigi eelpool-loetletud probleemide ja väljakutsetega kokku puutunud ning oskame leida lahendused, mis sobituvad iga organisatsiooni profiili.

IT-juhtimise teenuse kasu ettevõttele

IT-juhtimise teenusel on kaks võimalikku ülesannet: 

 • Olla "täiskohaga" IT-juht sellises ettevõttes, kus see täna puudub, sest IT-juht ei pea tingimata olema ettevõtte palgal olev töötaja. IT-juht võib olla ka sisseostetav teenus. Teenuse kasuks räägib asjaolu, et teenuse taga ei ole üks kindel indiviid, vaid meeskond - põhjalik metoodika ja erinevate vendorite võrgustik, mis tagab kõrge teenuse kvaliteedi ning ettevõtte jaoks tulevikukindlad otsused.
 • Pakkuda tuge ettevõtte olemasolevale IT-juhile. Kogu vajaminevat kompetentsi ei jõua ettevõtted oma majas hoida ja ka värske vaade asjadele on alati kasuks.
   

Loe lisaks: Mis kasu saab ettevõte ITjuhtimise teenusest?

Küsi lisa või lepi kokku konsultatsiooni aeg vajaduste hindamiseks.

 

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*