Ettevõtte turvapakettide tasemed

Ettevõtte IT-taristu küberturbe analüüsi käigus hinnatakse ära ka ettevõtte vajadused, mille alusel saab valida turvapaketi, mis lihtsustab oluliselt meetmete rakendamist. Loomulikult on võimalik pakettidest sõltumatult rakendada ka kõiki meetmeid eraldi. Arendusettepanekute tegemisel võtame aluseks valitud turvataseme.

Tasemeid on 3, mis sisaldavad erinevaid kriteeriume ja meetmeid.

T-0 | IT-taristu turvareeglite rakendamise hügieenitase

Ettevõttele (25+ arvutitöökohta), kelle IT ei ole 100% ärikriitiline.

 • Turvaline kontori sise- ja WiFi-võrk 
 • Viiruste ja lunavara kaitse
 • Keskne ja krüpteeritud andmehoidla
 • Turvaline e-maili teenus
 • Andmete kohapealne varundus 
 • Töötajate teadlikkus käitumisreeglitest küberruumis

 

T-1 | IT-taristu turvareeglite rakendamise keskmine tase

Ettevõttele (25+ arvutitöökohta), kelle äritegevus on 100% IT-st sõltuv.

T-0 meetmed, millele lisanduvad:

 • Rünnete automaatne sissetungi avastus- ja takistussüsteem (IDS ja IPS) 
 • Krüpteeritud võrguliiklus majja sisse ja/või kontorite vahel (VPN) 
 • Automatiseeritud turvauuenduste paigaldus 
 • Nutiseadmete haldus ja turve 
 • Pilveteenuste varundus 
 • Ettevõttesisesed turvareeglid ja protseduurid

 

T-2 | IT-taristu turvareeglite rakendamise kõrgem tase

Ettevõttele (25+ arvutitöökohta), kelle äritegevus on 100% IT-st sõltuv. Käideldakse muuhulgas ka delikaatseid isikuandmeid.

T-0 ja T-1 meetmed, millele lisanduvad:

 • Võrguliikluse ja andmekäitluse logimine ja analüütika 
 • Mobiilsete andmekandjate krüpteerimine 
 • Mobiilsete seadmete liikumise jälgimine 
 • Digitaalsete failiõiguste rakendamine andmetele (DRM) 
 • MFA autentimise kasutamine 
 • Kahe asukohapõhine varundus 
 • Ettevõttesisesed tsentraalsed turvareeglid ja protseduurid 

 

Küsi lisainfot oma kliendihaldurilt või saada meile päring:

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.